AKREDYTACJA


Konferencja jest akredytowana przez Okręgową Izbę Lakarską w Warszawie.Za udział w konferencji uczestnikom przysługuje 6 punktów edukacyjnych.