PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO
Prof. Jerzy Leibschang

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Dr med. Tomasz Maciejewski

CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO
Prof. Michał Troszyński
Prof. Stanisław Radowicki
Prof. Ewa Helwich
Prof. Janusz Marcickiewicz
Dr med. Katarzyna Szamotulska
Prof. Przemysław Oszukowski
Prof. Piotr Sieroszewski
Prof. Piotr Węgrzyn
Prof. Artur Jakimiuk
Dr med. Ewa Obersztyn
Dr med. Krzysztof Gawrychowski
Dr hab. med. Andrzej Horban
Prof. Magdalena Marczyńska
Prof. Witold Zatoński
Dr med. Wojciech Puzyna
Prof. Grzegorz Bręborowicz
Prof. Mirosław Wielgoś
Prof. Magdalena Rutkowska
Dr med. Teresa Klepacka
Prof. Elżbieta Szczepanik
Prof. Eleonora Zielińska (Wydział Prawa i Administracji UW)
Dyrektor Krzysztof Brzózka (PARPA)
Dyrektor Piotr Jabłoński (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)