Opłata rejestracyjna obejmuje:
  • udział w sesjach naukowych,
  • wstęp na teren wystawy firm,
  • przerwy kawowe oraz lunch w czasie trwania konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • certyfikat.
Opłaty należy dokonać na konto:
85 1910 1048 2215 9954 5473 0003.

Opłata rejestracyjna

Do 15.11.2012 Na miejscu
Udział w wykładach 300 zł 320 zł
Udział w wykładach i warsztatach 250 zł 400 zł
Pielęgniarki, położne opieka psychologiczna: wykład 75 zł 200 zł

Podane ceny są cenami brutto.