ORGANIZATOR
Przewodniczący komitetu organizacyjnego
Dr n. med. Tomasz MaciejewskiAgencja Zjazdowa
Medical Communications
ul. Powsińska 34, 02-903 Warszawa
tel. 22 651 97 83-84
tel. kom. 501 311 274 (Jagoda Zalewska)
faks 22 842 53 63
e-mail: konferencjaIMID@medical.pl