Warszawa, 23-24 listopada 2012 r.

Prezentacja Rocznego Raportu nt. „Umieralności Okołoporodowej oraz Zgonów Matek”

9.00 - 9.10
Powitanie gości, otwarcie obrad - Dr n. med. Tomasz Maciejewski
9.10 - 9.35
Prezentacja Raportu z 2011 roku - Prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński
9.35 - 10.00
Umieralność okołoporodowa z uwzględnieniem trójstopniowej opieki perinatalnej w roku 2011 - Prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
10.00 - 10.25
Umieralność okołoporodowa noworodków w roku 2011 - Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
10.25 - 10.40
Wpływ krwotoków okołoporodowych na umieralność okołoporodową - Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bręborowicz
10.40 - 11.00
Zgony matek - Dr n. med. Tomasz Maciejewski
11.00 - 11.20
Umieralność okołoporodowa w Szwecji - Prof. dr hab. n. med. Janusz Marcickiewicz
11.20 - 11.40
Wskaźniki zdrowia prokreacyjnego i sytuacja Polski na tle Europy - Dr n. med. Katarzyna Szamotulska
11.40 - 12.00
Pozapołożnicze przyczyny zgonów matek - Prof. dr hab. n. med. Jerzy Leibschang
12. 00 - 14.30
Przerwa w tym lunch od 14,00-14,30
14.30 - 15.10
Wady płodu jako przyczyna umieralności płodów i noworodków - Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
Wady wrodzone jako przyczyna umieralności płodów i noworodków - Dr n. med. Ewa Obersztyn
15.10 - 15.30
Pozapołożnicze przyczyny zgonów matek - Prof. dr hab. n. med. Jerzy Leibschang
15.10 - 15.300
Zakażenia jako przyczyna zgonów matek i noworodków - Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
15.30 - 15.50
Nadciśnienie tętnicze w ciąży i jego powikłania jako jedna z głównych przyczyn umieralności matek i noworodków - Dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
15.50 - 16.10
Sterydoterapia i neuroprotekcja w porodzie przedwczesnym - czy zwiększają szanse przeżycia noworodków - Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
16.10 - 16.50
Zakażenia wirusem HIV/AIDS - czy zwiększają ryzyko zgonu matek - Dr hab. n. med. Andrzej Horban;
Zakażenia wirusem HIV/AIDS - czy zwiększają ryzyko zgonu noworodków i niemowląt
- Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska
16.50 -17.10
Przerwa kawowa
17.10 - 17.30
Nowotwory w ciąży jako przyczyna zgonów matek - Dr n. med. Krzysztof Gawrychowski
17.30 - 17.50
Picie alkoholu przez kobiety ciężarne jako przyczyna poronień i wad wrodzonych u dzieci - Mgr Teresa Jadczak-Szumiło (PARPA)
17.50 - 18.10
Ciąża i poród a stosowanie substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
- dyrektor Piotr Jabłoński (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
14.30 - 18.30
SESJA DLA POŁOŻNYCH
14.30 - 14.40
Wprowadzenie - dr n. m. Wojciech Puzyna Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie
14.40 - 15.00
Zambia moimi oczami - mgr Renata Alechnowicz
15.00 - 15.40
Monitorowanie karmienia piersią w pierwszych dobach po porodzie - mgr Małgorzata Jungowska
15.40 - 16.00
Rola położnej w prawidłowym żywieniu wcześniaka - mgr Kinga Osuch
16.00 - 16.20
Samodzielność zawodowa w prowadzeniu POZ - doświadczenia własne - mgr Ewa Janiuk
16.20 - 16.50
PRZERWA
16.50 - 17.10
„Zielona Linia” założenia i realizacja projektu w ramach Bloku Porodowego Szpitala Specjalistycznego św. Zofii - mgr Barbara Pilucik
17.10 - 17.40
Przyszpitalny DOM NARODZIN jako model opieki okołoporodowej w ciąży fizjologicznej - mgr Edyta Dzierżak - Postek
17.40 - 18.20
Poród w pozycjach wertykalnych -pokaz filmu - mgr Magdalena Witkiewicz
 
Sobota 24.11.2012 r.

9.00 - 12.00
„POSIEDZENIE URAZOWE” - sesja interaktywna z udziałem:
położników - Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bręborowicz; Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
neonatologa - Prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska
patomorfologa - Dr n. med. Teresa Klepacka
neurologa dziecięcego - Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Szczepanik
prawnika - Prof. dr hab. n. med. Eleonora Zielińska (Wydział Prawa i Administracji UW)