REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Dane osobowe

Imię: 
Nazwisko: 
Tytuł naukowy: 
Specjalizacja: 

Adres do korespondencji

Miejsce pracy: 
Ulica: 
Nr domu: 
Nr lokalu: 
Kod: 
Miasto: 
Tel./tel. komórkowy: 
Faks: 
E-mail: 

Opłata rejestracyjna*

Do 15.11.2012 Na miejscu
Udział w wykładach 300 zł
320 zł
Udział w wykładach i warsztatach 250 zł
400 zł
Pielęgniarki, położne opieka psychologiczna: wykład 75 zł
200 zł

* Opłata rejestracyjna obejmuje udział w sesjach naukowych, wstęp na teren wystawy firm, przerwy kawowe oraz lunch w czasie trwania konferencji, materiały konferencyjne oraz certyfikat. Podane ceny są cenami brutto.

Wpłaty należy dokonać na konto:
85 1910 1048 2215 9954 5473 0003

Proszę o wystawienie faktury

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medical Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 34, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach organizacji konferencji oraz marketingowych związanych z prowadzeniem działalności wydawniczej. Jestem świadomy/a dobrowolności podania moich danych osobowych, prawa dostępu do nich, do ich wglądu oraz poprawiania.